شهردار میلان باندیچ خیابان زاگرب را راه‌اندازی کرد که کار احیای آسفالت کف جنوبی را به پایان رسانده است.

در بخش 115 متر طول ، لایه فرسوده آسفالت را برداشته ، یک نمونه جدید نصب کردیم و علائم افقی را ترسیم کردیم ، Zeljko Dukic ، مدیر راه های Zagreb ، گفت که روز دوشنبه ، 19. کار در خیابان مارینا درشیچ از ماه اوت آغاز می شود ، بخش هایی از خیابان Milka Trnjina تا خیابان Vukovar - بزرگراه جنوبی.

شهردار بنديك گفت كه او به پيشنهاد مدير شركت در سال جاري مدال هاي شهر زاگرب را به كارگران ميداني اعطا مي كند.