امروز در کلینیک برای taumatologiju زاگرب، Draškovićeva 19، سرگردان زن Zdenka Ladušić Hamzir، 81 ساله، به رنگ آبی لباس - لباس شب سبز با جلیقه سیاه و سفید و کیف های دستی سیاه و سفید. خانم فریبنده است و به آرامی حرکت می کند.

لطفا شهروندان اگر آنها را در 01-4697-143 یا پلیس در 192 ببینید.