بر اساس تصمیم گیری در شهرستان به شرایط و نحوه نگهداری حیوانات خانگی و چگونه به مقابله با رها شده و از دست رفته حیوانات صاحبان سگ و گربه که سترون نمی موظف به ثبت نام آنها برای ضبط در بدن اداری در شهرستان مسئول حفاظت از حیوانات، منتشر شده توسط دفتر زاگرب برای کشاورزی و جنگلداری .

اداره کشاورزی و جنگلداری شهر همچنین در وب سایت رسمی شهر زاگرب، یک درخواست آنلاین را برای ایجاد صاحبان حیوانات غیر استرادیلی برای ارائه خدمات ساده تر به شما ارائه می دهد: https://www.zagreb.hr/upis-u-evidenciju-vlasnika-pasa-i-macaka/138637

لینک ورود در وب سایت خانه شهر است https://www.zagreb.hr/ خدمات آنلاین برای شهروندان - ارسال در PASA و CUP فیلم ها ثبت نام کنید