بریتانیا با آدرس مجارستان، راجر، چند روز به زاگرب آمد. او می گوید، او هرگز نباید تصمیم بگیرد که آن را تصحیح کند. او به تنهایی آمد و از آن لذت برد. زاگرب او را دوست دارد، او را به یاد به بوداپست و وین، که با توجه به سابقه طولانی مشترک این سه کشور تعجب آور نیست.