بریتانیایی های خوش تیپ از منچستر قصد داشتند بدون نقشه برنامه راه خود را به زاگرب برسانند، و در اینجا آنها هستند. آنها برای جشنواره INmusic شرکت کردند، اما، برنامه ای بزرگ برای آمدن نداشتند. آنها به جشنواره آنلاین پیوستند، بلیط ها، بلیط های هواپیما خریدند و به زاگرب رسیدند و آنها را شکایت نمی کردند. در جشنواره، آنها عالی، موسیقی خوب، گروه های خوب و بسیاری از هموطنان خود از انگلستان بودند. البته، بخشی از این دوره، تصمیم گرفت از زاگرب برای دیدار و ملاقات استفاده کند و آنها را بسیار خواند، مخصوصا غذا. برنامه ریزی برای آمدن دوباره!

روزنامه نگار روزنامه نگار PS خورشید کمی در سر داشت، به طوری که دختران پرسیدند که چگونه آنها در خروج بودند (جشنواره نووستسکی)، و دختران به زاگرب INMusic آمدند. 🙂