میلان و استیفن از بلگراد به زاگرب آمدند. آنها برای اولین بار اینجا هستند و برای آنها زیبا هستند. آنها به جشنواره INmusic رفتند، که آنها می گویند بهتر از خروج Novi Sad Extreme است. آنها می گویند زاگرب آنها را از ونیز به یاد می آورد. آنها آنها را دوست دارند، اما قیمت ها کمی بالا هستند.