آنجلینا آمریکایی با "پسر" و "راجر راجر" با اروپا سفر می کند و چند روز در زاگرب است. آنها در اینجا زیبا هستند و از مهربانی و مهربانی کروبیان به ویژه از آن لذت می برند. آنها در ساحل بودند، از دوبرونیک بازدید کردند و پس از زاگرب به سمت بوداپست رفتند.