لایسی و دکلن، کانادا و ایرلندی، تعطیلات خود را در کرواسی صرف می کنند و همچنین از زاگرب بازدید کردند. همه با هم، یک هفته میمانند آنها می گویند - بیش از همه خوشحال هستند - آنها کجا هستند، هر چیزی برای دیدن دارند، غذا بیش از خوشمزه است و قیمت ها قابل قبول هستند.