زوج جدید لهستانی لهستانی Joanna and Michal کرواسی را برای اولین تعطیلات مشترک خود انتخاب کرده اند. در روز زیبا ما آنها در روزهای 10 باقی مانده و آخرین روز را برای دیدار از زاگرب ترک کردند. خوب، سرگرم کننده و گرم بود.