مرکز شهر و Tkalča 20. مه 2017 عکس: Katarina Kanceljak
[envira گالری شناسه = "55344"]