مرکز شهر و Tkalča 13. مه 2017 عکس: Katarina Kanceljak
[envira گالری شناسه = "55238"]