زدن

سردبیر: Tomislav Galovic

مدیر سایت: میروسلاو آلکوویچ

بازاریابی: Drazen Brasnic

ناشر: Misli javno jdoo

Štefanićeva 5، زاگرب

کرواسی

تماس: marketing@dalje.com